Skip to content

MARIUS DYBWAD BRANDRUD’S PUBLIC DEFENCE

I was incredibly proud to be part chair of the examination committée for Marius Dybwad Brandrud’s public defence at Stockholm University for the Arts:

“Marius Dybwad Brandruds doktorandprojekt Örat nära munnen – samtal mellan film och filosofi är en studie i och genom filmiska samtal. Projektet utgår ifrån samtalets betydelse i lärandet av filosofi. Medan filosofi oftast antar skriven form intresserar sig projektet för hur samtal kan presenteras som filosofisk form, och hur film kan hjälpa till med det. Det mynnar ut i ett försök att föra fram filmiska samtal som filosofiskt uttryck, främst genom studiens huvudmaterial som består i filmen Samtal om samtal. “

You can find his research project in Research Catalogue.