Skip to content

Den kollektiva hjärnan

Den 12-13 september samlas nätverket Den kollektiva hjärnan i Veskijärve utanför Gnesta för att dela erfarenheter och tankar om självorganisering. Jag bidrar med workshopen “Our Body is a Spaceship” där vi kommer experimentera med meditationspraktiker och kollektivt skrivande.

Om nätverket
Nätverket “Den kollektiva hjärnan” ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet.

Vi främjar även en intern kompetensutveckling genom utbyten och gemensamma produktioner, och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser.

Arbetsgruppen för nätverket Den kollektiva hjärnan har 2013-2015 bestått av Art Lab Gnesta, Galleri Syster, Galleri Verkligheten, Kultivator, Not Quite och Rejmyre Art Lab. För mer info om nätverket, kontakta caroline.malmstrom@artlabgnesta.se