Skip to content

A symposium on children’s right to public space

Picture: “Jag är stenart” by Jelena Rundqvist

I was happy to attend the symposium Platsen – en konferens om barns rumsliga rättigheter, that addressed children’s right to influence our public spaces. The symposium presented a range of art projects stressing the agency and intelligence of children, followed by a conversation on how neglected these topics are in public planning and how Sweden finally signing the UN Convention on the Rights of the Child next year, might give weight to start changing that. Organized by Kurioso and Sörmlands Museum.

“Kurioso är en konstfestival för en ung publik i Sörmland som startade hösten 2018. Projektgruppen, som arbetar på Sörmlands museum, har tillsammans med arrangörer från hela länet gått samman för att lyfta barnperspektivet i konsten på många olika sätt.
Gemensamt för alla deltagande föreläsare är att de arbetar för barns självklara plats i samhället. Genom samtidskonst eller arkitektur öppnar de upp för undersökande processer tillsammans med barn och unga. Med stort engagemang har de fördjupat diskussionen kring barns fria lek, om en stad för alla, om egenmakt och inflytande för barn som i dag växer upp i väldigt snabb takt.”