Skip to content

Podcast lecture – The Margin, the Practice of Listening and the Will for Change


Listen to me talk! Konstitutet have produced a podcast from the talk I gave on “The Margin, the Practice of Listening and the Will for Change” for their lecture series N15 – Queera strategier för konstproduktion in November 2015. In Swedish here.

Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring
Vi värnar om konsten. Men de värn vi bygger upp riskerar gynna reaktionära kvalitetsbegrepp, hierarkier och centralisering. Dessa begränsar inte bara vilka som får tillgång till konstens rum och arenor, utan också vår konstnärliga praktik. Samtidigt sker det en rörelse i marginalen … Kan vi lyssna, ge plats åt och beröras av det som händer i synfältets utkant? Hur verkar marginalen som en plats för motstånd? Nyberg reflekterar från konstnärens perspektiv kring marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring.