Skip to content

Paletten Art Journal

For issue no 344 of Paletten Art Journal I wrote a review of the exitbition State Design at Bildmuseet by Loulou Cherinet.

“När jag går in på utställningen har jag veckor av utbombade betonghus på näthinnan. Istället för korta klipp på de blodiga barnen, fokuserar jag på ruinerna, stadslandskapen, spåren av våldet, förödelsen, ödeläggelsen. Jag riktar in mig på platsen, som om jag skulle kunna lära känna den. Som att om vi bara kunde se strukturerna bakom förödelsen skulle allt kunna återställas och livet återvända. Jag brottas med hur jag skulle kunna skriva om folkmordet i Gaza i den här texten. Vad jag än försöker tycks helt otillräckligt, men jag har också svårt att låtsas som ingenting. Det händer nu och påverkar allt. Den text som jag skulle vilja skriva – om nybyggarkolonialismens mekanismer i Sápmi och Palestina – den klarar jag inte av att skriva just nu. Och det vore orättvist att förvänta sig att Cherinets installation ska rädda mig undan den känslan av otillräcklighet.

Men State Design ger mig ändå en möjlighet att reflektera över hur stater – som den svenska – fortlöpande utövar sitt inflytande på våra kroppar. I ett politiskt klimat där vi hotas med indraget medborgarskap om vi inte lever “hederligt”, att bli gripna utan misstanke, hållas i förvar på obestämd tid samtidigt som statliga stöd till folkrörelser dras in och den fascistiska drömmen om etniskt rensade stater åter är på dagordningen – så är det viktigt att tänka samtiden genom hur kroppen regeras. Så jag ska försöka skriva någonting om det.”