Skip to content

#metoo Vi kräver vår konstnärliga frihet

“Som en del av #metoo-rörelsen är det nu vår tur att tala. Vi är kvinnor, trans- och ickebinära personer. Vi är bild- och formkonstnärer, intendenter, professorer, konststudenter och andra som arbetar inom den fria konstens institutioner. Vi har gått samman och delat våra upplevelser i ett slutet forum. Som aktiva inom samtidskonsten kräver vi ett stopp på sexuella övergrepp och trakasserier. Vi är inte längre tysta.

Vi kräver vår konstnärliga frihet.
Vi kräver att ingen våldför sig på våra kroppar.
Vi kräver ett stopp för sexistiska, rasistiska, homofoba, transfoba och funkofoba förtryck.
Vi kräver att alla konstens institutioner förändrar sina strukturer för att aktivt motverka sexuellt förtryck och övergrepp.
Vi kräver att manliga lärare slutar bete sig som om kvinnliga studenter är en sexuell arbetsförmån.
Vi kräver av våra kollegor att de reagerar när de ser vad som sker, och tror oss när vi vittnar.
Vi ser er alla och vi ställer er till svars.
Ingenting kommer längre att vara detsamma.

Vi är 1625 personer som skrivit under.”

5:e december 2017
Hela uppropet med underskrifter

This is the Swedish artists’ #meetoo call to break the culture of silence around sexual harassment and oppression in the art world. In a closed Facebook group we have been sharing our experiences and formulated our call. 1,625 signatures by women, non-binary and trans persons:

We demand our artistic freedom.
We demand that an end to the molestation of our bodies.
We demand a stop to sexist, racist, homophobic, transfobic and funkophobic oppression.
We demand that all arts institutions change their structures to actively counteract sexual oppression and abuse.
We demand that male teachers stop behaving as if female students are a sexual work bonus.
We demand from our colleagues that they react when they see what is going on
and believe us when we testify.
We see you all and we hold you accountable.
Nothing will ever be the same.